PL EN
Środowisko bezpieczeństwa w koncepcjach strategicznych NATO i strategiach bezpieczeństwa narodowego RP
 
Więcej
Ukryj
1
Biuro Polityki Międzynarodowej, Kancelaria Prezydenta RP, Polska
 
2
Departament Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Finansów, Polska
 
 
Data nadesłania: 31-01-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-03-2024
 
 
Data akceptacji: 28-03-2024
 
 
Data publikacji: 15-05-2024
 
 
Autor do korespondencji
Stanisław Adam Waszczykowski   

Biuro Polityki Międzynarodowej, Kancelaria Prezydenta RP, Polska
 
 
Bezpieczeństwo Narodowe 2024;44(1):127-156
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Architektura globalnego bezpieczeństwa po upadku świata dwubiegunowego zmienia się dynamicznie i nieprzewidywalnie, wobec czego również środowisko bezpieczeństwa NATO oraz Polski poddawane jest ciągłym wyzwaniom, presjom i zagrożeniom. Polska jako członek NATO w dokumentach strategicznych reprezentuje poglądy w dużej mierze paralelne względem zapisów strategicznych dokumentów sojuszniczych. Przy pomocy analizy komparatystycznej koncepcji strategicznych NATO oraz strategii bezpieczeństwa RP wykazano wysoką zbieżność ocen środowiska bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę obecne zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa RP (w tym agresywną politykę zagraniczną Rosji), zaproponowano założenia, które powinny tworzyć ocenę środowiska bezpieczeństwa w przyszłej strategii RP.
eISSN:2956-8536
ISSN:1896-4923
Journals System - logo
Scroll to top