PL EN

Misja czasopisma

 
Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe” to międzynarodowe, recenzowane czasopismo o otwartym dostępie, którego celem jest pogłębianie wiedzy oraz ukazanie teoretycznych i praktycznych aspektów z dziedziny bezpieczeństwa i obronności.

Publikujące wysokiej jakości artykuły dotyczące multidyscyplinarnych zagadnień bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej.

Ogniskujące się zwłaszcza na zagadnieniach:
  • integrowania systemu zarządzania bezpieczeństwem narodowym, w tym kierowania obroną państwa;
  • tworzenia nowoczesnego systemu odporności państwa;
  • wzmacniania zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do odstraszania i obrony;
  • umacniania zdolności Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej do zapewniania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz obszarowi euroatlantyckiemu;
  • rozwijania współpracy międzynarodowej wzmacniającej pozycję Polski na arenie światowej.

Upowszechniające i pogłębiające wiedzę oraz świadomość społeczną o bezpieczeństwie Polski i Polaków, jak również wspierające Prezydenta RP oraz organy władzy państwowej w praktycznej działalności służącej kształtowaniu systemu bezpieczeństwa narodowego, w tym bezpieczeństwa militarnego
i pozamilitarnego.

Inicjujące dyskusję i przyczyniające się do praktycznego tworzenie prawa, koncepcji oraz planów dotyczących zwłaszcza doskonalenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego.
 
eISSN:2956-8536
ISSN:1896-4923
Journals System - logo
Scroll to top