PL EN
Bezpieczeństwo socjalne obywateli Unii Europejskiej w aspekcie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych
 
Więcej
Ukryj
1
-, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 
 
Data nadesłania: 03-01-2024
 
 
Data akceptacji: 13-03-2024
 
 
Data publikacji: 15-05-2024
 
 
Autor do korespondencji
Edyta Maria Pytel   

-, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 
 
Bezpieczeństwo Narodowe 2024;44(1):157-176
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Przyjęcie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych stanowi wyraz dbałości Unii Europejskiej o bezpieczeństwo socjalne, a więc podstawowe aspekty życia obywateli. Niniejszy artykuł ma na celu analizę i deskrypcję kwestii ochrony bezpieczeństwa socjalnego obywateli UE w kontekście Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Tekst ukazuje postawę UE wobec bezpieczeństwa socjalnego, zawiera opis zasad i założeń wynikających z Europejskiego Filaru Praw Socjalnych oraz ich implikacje dla bezpieczeństwa socjalnego obywateli krajów członkowskich UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. W artykule wyeksplikowany został również wpływ pozytywów Europejskiego Filaru Praw Socjalnych na bezpieczeństwo narodowe.
eISSN:2956-8536
ISSN:1896-4923
Journals System - logo
Scroll to top