PL EN

Zgłoszenie artykułu

 
Zgłoszenie artykułu odbywa się za pośrednictwem systemu internetowego. W tym celu należy zarejestrować się na stronie poprzez wybranie z menu opcji „Wyślij swój artykuł”, a następnie utworzyć konto w przypadku pierwszej rejestracji. Po rejestracji należy zalogować się na stronie (zaloguj się jako Autor/Recenzent) w celu zmieszczenia artykułu.
 
eISSN:2956-8536
ISSN:1896-4923
Journals System - logo
Scroll to top