PL EN
Dowództwo wielonarodowej dywizji północny-wschód w systemie dowodzenia sojuszu
 
 
Więcej
Ukryj
1
SAG, DWD P-W, Polska
 
 
Data nadesłania: 15-01-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-04-2024
 
 
Data akceptacji: 15-04-2024
 
 
Data publikacji: 15-05-2024
 
 
Autor do korespondencji
Grzegorz Hadam   

SAG, DWD P-W, podchorążych 1, 82-300, Elbląg, Polska
 
 
Bezpieczeństwo Narodowe 2024;44(1):115-126
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Sytuacja geopolityczna na świecie zmienia się obecnie bardzo dynamicznie, a w ślad za tym również funkcjonowanie samego NATO, wszystkie te zmiany uwidaczniają zaś, że środkiem ciężkości działań Sojuszu jest flanka wschodnia. Autor w niniejszym opracowaniu wyjaśnia, jak w świetle zmieniających się uwarunkowań ewoluuje podejście NATO do zagrożeń ze Wschodu. Została przybliżona geneza powstania i historia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny–Wschód. Nakreślono także jej główne zadania i plany rozwoju jako ważnego elementu w architekturze bezpieczeństwa sojuszu na wschodniej flance NATO. Celem artykułu jest przedstawienie kluczowego znaczenia dowództwa w systemie dowodzenia NATO, szczególnie w obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.
eISSN:2956-8536
ISSN:1896-4923
Journals System - logo
Scroll to top