PL EN

Rada naukowa

 
Przewodniczący Rady Naukowej
dr Jacek Siewiera - Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Rada Naukowa
  1. DAWIDCZYK Andrzej, dr hab. inż., Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  2. ELAK Leszek, płk prof. dr hab. inż, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
  3. GIELERAK Grzegorz, gen. broni prof. dr hab. n. med., Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
  4. GRYZ Jarosław, prof. dr hab., Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
  5. HORYŃ Wojciech, dr hab., Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław
  6. MICHTA Andrew, dr, Director of the Scowcroft Strategy Initiative and Senior Fellow at the Atlantic Council of the United States, Washington, DC, USA
  7. PISARSKA Katarzyna, dr hab., Przewodnicząca Rady Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Przewodnicząca Warsaw Security Forum
  8. ŚLIWA Zdzisław, dr hab., Baltic Defence College, Tartu, Estonia
  9. ZYBERTOWICZ Andrzej, prof. dr hab., doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
  10. ŻURAWSKI VEL GRAJEWSKI Przemysław, dr hab., Uniwersytet Łódzki, Przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP
 
eISSN:2956-8536
ISSN:1896-4923
Journals System - logo
Scroll to top