PL EN
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w NATO. Refleksje z perspektywy ćwierćwiecza.
 
Więcej
Ukryj
1
nie dotyczy, Baltic Defence College, Estonia
 
 
Data nadesłania: 05-02-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-04-2024
 
 
Data akceptacji: 17-04-2024
 
 
Data publikacji: 15-05-2024
 
 
Autor do korespondencji
Eugeniusz CIEŚLAK   

nie dotyczy, Baltic Defence College, Riia 12, 51010, Tartu, Estonia
 
 
Bezpieczeństwo Narodowe 2024;44(1):57-90
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: W artykule zawarto syntetyczną ocenę zmian w Siłach Zbrojnych RP, będących wynikiem członkostwa Polski w NATO. W ujęciu chronologicznym przedstawiono uwarunkowania związane ze zmianami w środowisku bezpieczeństwa Polski, transformacją Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz ewolucją polityki bezpieczeństwa i obrony Rzeczypospolitej Polski, co wpłynęło na rozwój i modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP w minionym ćwierćwieczu. Analizy i oceny odniesiono do okresu poprzedzającego wstąpienie Polski do NATO, pierwszej i początku drugiej dekady członkostwa, a następnie do zmian spowodowanych rosyjską agresją w 2014 r. i rosyjską wojną przeciwko Ukrainie rozpoczętą w 2022 r.
eISSN:2956-8536
ISSN:1896-4923
Journals System - logo
Scroll to top