PL EN
Migracje jako wyzwanie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Stosowanych Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, Akademia WSB, Polska
 
 
Data nadesłania: 02-10-2023
 
 
Data akceptacji: 10-12-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Polko   

Wydział Nauk Stosowanych Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, Akademia WSB, Cieplaka 1c, 41-300, Dąbrowa Górnicza, Polska
 
 
Bezpieczeństwo Narodowe 2023;43(2):111-127
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Migracje jako wyzwanie właściwe do rozpatrywania na poziomie Sojuszu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization, NATO) pojawiły się w Koncepcji Strategicznej Paktu dopiero w 2022 r. Niemniej w XXI w., a zwłaszcza od 2015 r., tematyka ta była podnoszona na wszystkich szczytach NATO i wyrażana w oczekiwaniach wobec Sojuszu zwłaszcza przez południowe i wschodnie państwa członkowskie, które doświadczają intensywnych problemów, choć odmiennych, generowanych przez międzynarodowe ruchy ludności, powodowane konfliktami zbrojnymi czy uwarunkowaniami społeczno-ekonomiczno-środowiskowymi krajów – źródeł imigracji. Zaangażowanie NATO zarówno w basenie Morza Śródziemnego, jak i we wsparcie ochrony granicy na wschodniej flance Sojuszu jest z jednej strony odpowiedzią na oczekiwania państw członkowskich w zakresie zapewniania im bezpieczeństwa, a z drugiej – w szerszym wymiarze – dowodem na zmieniający się charakter Paktu, reagowanie na dynamikę zdarzeń w obszarze bezpieczeństwa i potwierdzenie woli większego zaangażowania na polu niemilitarnym, nawet jeśli aktywność taka powoduje wysuwanie pod adresem NATO oskarżeń o sekurytyzację migracji.
eISSN:2956-8536
ISSN:1896-4923
Journals System - logo
Scroll to top