PL EN
Miejsce Polski w ekosystemie innowacji technologicznych NATO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa, Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska
 
2
członek Grupy Doradczej NATO ds. nowych i przełomowych technologii w l. 2020-2022, NATO, Polska
 
 
Data nadesłania: 18-10-2023
 
 
Data akceptacji: 10-12-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2012
 
 
Autor do korespondencji
Izabela Albrycht   

Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa, Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska
 
 
Bezpieczeństwo Narodowe 2023;43(2):81-110
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Od 2019 r. NATO wykazuje coraz większą determinację polityczną i systemowe podejście do wsparcia rozwoju i wdrażania innowacji technologicznych. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego miejsca Polski w ekosystemie innowacji technologicznych Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz związanych z tym szans, w tym na zapewnienie zgodności z potrzebami modernizacji Sił Zbrojnych RP oraz strategią przemysłową kraju. W czasie trwającego przesilenia geopolitycznego innowacje w obszarze nowych i przełomowych technologii są kluczowe dla dalszego rozwoju gospodarczego państw, budowania przez nie potencjału militarnego oraz sformułowania skutecznych odpowiedzi na wyzwania bezpieczeństwa. Dlatego w kolejnych dekadach XXI w. to potencjał technologiczny w dużej mierze zadecyduje o pozycji zarówno geopolitycznej, jak i geoekonomicznej Polski oraz o zdolnościach do obrony i odstraszania, a także zapewnienia bezpieczeństwa i odporności państwa.
eISSN:2956-8536
ISSN:1896-4923
Journals System - logo
Scroll to top