PL EN
Wojsko Polskie jako instrument polityki zagranicznej i budowy pozycji międzynarodowej Rzeczypospolitej w latach 1992-2023
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki, Polska
 
 
Data nadesłania: 28-10-2023
 
 
Data akceptacji: 10-12-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2012
 
 
Autor do korespondencji
Przemysław Piotr Żurawski vel Grajewski   

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki, Składowa 43, 90-127, Łódź, Polska
 
 
Bezpieczeństwo Narodowe 2023;43(2):129-167
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wojsko Polskie jest instrumentem osiągania celów polityki zagranicznej RP. W latach 1992–1999 jego aktywność ekspedycyjna służyła otwieraniu Polsce drogi do NATO, po 1999 r. była zaś instrumentem forsowania drugiej fali rozszerzenia Sojuszu i narzędziem budowy więzi z USA oraz partnerami z regionu. Próba wykorzystania wojska do wzmocnienia pozycji RP w UE się nie powiodła. Lata 2008–2015 przyniosły redukcję polskiej aktywności wojskowej i stopniowy zanik myśli politycznej z nią związanej. Okres 2015–2022 to czas budowy na wschodniej flance NATO systemu odstraszania przez ukaranie opartego na wysuniętej obecności. Doświadczenia ludobójczej wojny rosyjskiej na Ukrainie wymuszają przejście do systemu wysuniętej obrony i odstraszania przez blokowanie, co przyczynia się do tworzenia nowych scenariuszy misji ekspedycyjnych.
eISSN:2956-8536
ISSN:1896-4923
Journals System - logo
Scroll to top