PL EN
Siły Zbrojne RP w 25-lecie członkostwa Polski w NATO
 
Więcej
Ukryj
1
Pion Wsparcia, Siły Zbrojne RP, MNCNE, Polska
 
2
Pion Wsparcia, Wielonarodowy Korpus Północny Wschód - Siły Zbrojne RP, Polska
 
 
Data nadesłania: 24-01-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-02-2024
 
 
Data akceptacji: 13-02-2024
 
 
Data publikacji: 15-05-2024
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Krzysztof Kowalik   

Pion Wsparcia, Siły Zbrojne RP, MNCNE, Literacka, 15D/19, 01-864, Warszawa, Polska
 
 
Bezpieczeństwo Narodowe 2024;44(1):9-55
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: 25. rocznica przystąpienia Polski do NATO nasuwa pewne refleksje i wnioski. Siły Zbrojne RP odgrywają coraz ważniejszą rolę w Pakcie Północnoatlantyckim, a ich wpływ na zdolności prowadzenia operacji obronnej NATO rośnie, m.in. poprzez sukcesywne zwiększanie ich interoperacyjności z siłami zbrojnymi sojuszników. Jednocześnie ten proces ma miejsce w dobie pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Zmieniające się uwarunkowania skutkują rekomendacjami, które dotyczą dalszego rozwoju sojuszniczych struktur dowodzenia w Polsce, rozbudowy sojuszniczej infrastruktury wojskowej w regionie, większej obsady stanowisk NATO-wskich przez Polskę, zwiększenia rotacyjności i mobilności kadry, wzmocnienia zakresu doskonalenia znajomości języka angielskiego u kadry Wojska Polskiego, a także niektórych dalszych kierunków rozwoju SZ RP.
eISSN:2956-8536
ISSN:1896-4923
Journals System - logo
Scroll to top