PL EN
Rozwój obrony przeciwrakietowej w NATO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Research Office, Casimir Pulaski Foundation, Polska
 
 
Data nadesłania: 16-10-2023
 
 
Data akceptacji: 10-12-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Smura   

Research Office, Casimir Pulaski Foundation, 6, 00-629, Warszawa, Polska
 
 
Bezpieczeństwo Narodowe 2023;43(2):41-55
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Obrona przeciwrakietowa NATO, ustanowiona na szczycie w Lizbonie w 2010 r., jest szybko rozwijającym się projektem Sojuszu. Obecnie wpisuje się w jeden z trzech jego podstawowych celów, tj. obronę i odstraszanie. Projekt od początku zakładał ścisły związek z planami i oceną zagrożeń ze strony Stanów Zjednoczonych, będących najważniejszym kontrybutorem koncepcji, co wpływa istotnie na jej założenia.
eISSN:2956-8536
ISSN:1896-4923
Journals System - logo
Scroll to top