PL EN
Od odstraszania do obrony - wyzwania bezpieczeństwa państw bałtyckich
 
 
Więcej
Ukryj
1
Dean, Baltic Defence College, Estonia
 
2
Dean, Baltic Defense College, Estonia
 
 
Data nadesłania: 16-10-2023
 
 
Data akceptacji: 10-12-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Zdzisław Śliwa   

Dean, Baltic Defence College, Riia, 5101, Tartu, Estonia
 
 
Bezpieczeństwo Narodowe 2023;43(2):9-40
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie Estonia, Łotwa i Litwa doświadczyły w historii szeregu zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej, w tym utraty niepodległości i okupacji. Obawy tych państw przed agresywną polityką Moskwy ponownie eskalowały, gdy Rosja rozpoczęła agresję w Ukrainie, aby w pełni ją sobie pod- porządkować. Te wydarzenia nie były zaskoczeniem dla trzech państw bałtyckich, które od wielu lat ostrzegały przed takim scenariuszem. W artykule poddano analizie decyzje polityczne oraz formy wsparcia dla Ukrainy w walce o suwerenność. Dokonano także przeglądu percepcji bezpieczeństwa państw bałtyckich i ewolucji ocen zagrożeń, jak też rozwoju potencjału obronnego i wzmacniania odporności społeczeństw. Celem artykułu jest przegląd sytuacji bezpieczeństwa Estonii, Łotwy i Litwy w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz ocena zagrożeń i działań podejmowanych w celu ich minimalizacji. Za materiał badawczy posłużyły dokumenty oraz przegląd i interpretacja literatury. Ponadto przyjęcie studium przypadku w odniesieniu do Estonii, Litwy i Łotwy pozwoliło na zastosowanie analizy porównawczej.
eISSN:2956-8536
ISSN:1896-4923
Journals System - logo
Scroll to top