PL EN
Nowoczesne technologie kształtujące rozwój sił zbrojnych i ich operacyjne użycie do 2039 roku
 
Więcej
Ukryj
1
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa, Polska
 
 
Data publikacji: 10-08-2023
 
 
Bezpieczeństwo Narodowe 2023;42(1):165-192
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pierwszym kwartale 2023 r. zgodnie z Metodyką planowania i programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP powinny zostać wdrożone Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025–2039. Dokument, kluczowy dla programowania obronnego, będzie ukierunkowywał cały proces planowania i programowania rozwoju sił zbrojnych (SZ), w tym również ich modernizację techniczną, na najbliższe piętnaście lat. To analityczno-planistyczne przedsięwzięcie będzie jednym z kluczowych projektów realizowanych w bieżącym roku w obszarze obronności państwa nie tylko dla Ministerstwa Obrony Narodowej, w tym Sztabu Generalnego (SG) WP, lecz także dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN). Można przypuszczać, że w znacznej mierze jego treść będą kształtować doświadczenia wynikające z dotychczasowego zaangażowania Wojska Polskiego m.in. w przeciwdziałanie pandemii COVID-19 oraz operacji udaremniania ataków hybrydowych na polsko-białoruskiej granicy, jak również rekomendacje płynące z trwającej wojny w Ukrainie. Wskazując priorytety rozwojowe siłom zbrojnym, planiści nie mogą jednak zapomnieć, że długoterminowy horyzont projektowania, który przyjmuje ten dokument, będzie ich zmuszać do „oderwania” się od teraźniejszości i wybiegnięcia daleko w przyszłość, by w efekcie mogli określić kluczowe zdolności, jakimi wojsko powinno dysponować w 2039 r. Mówiąc o Głównych kierunkach rozwoju sił zbrojnych, nie sposób w tym kontekście nie przyjrzeć się innowacjom technologicznym, które dziś wprawdzie znajdują się na wczesnym etapie swojego rozwoju, lecz mają potencjał, by w przyszłości determinować funkcjonowanie i działanie sił zbrojnych.
eISSN:2956-8536
ISSN:1896-4923
Journals System - logo
Scroll to top