PL EN
Projektowanie celów polityki bezpieczeństwa na użytek strategii bezpieczeństwa narodowego
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk, Polska
 
2
Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska
 
 
Data publikacji: 10-08-2023
 
 
Bezpieczeństwo Narodowe 2023;42(1):33-61
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Projektowanie celów polityki bezpieczeństwa jest najważniejszym elementem procesu planowania strategicznego i zarządzania bezpieczeństwem państwa. Niestety warunki panujące w Polsce nie sprzyjają zarówno teoretycznemu, jak i praktycznemu projektowaniu celów bezpieczeństwa. Obowiązujące schematy skutkują projektowaniem celów, które nie uwzględniają złożoności środowiska bezpieczeństwa, i są prostą odpowiedzią na pojedyncze, pojawiające się problemy bezpieczeństwa. Niniejszy artykuł przedstawia autorską koncepcję projektowania celów polityki bezpieczeństwa o dużej skali integracji. Uwzględnia ona współwystępowanie setek tych kategorii, wpływających na państwo w sposób spójny.
eISSN:2956-8536
ISSN:1896-4923
Journals System - logo
Scroll to top